Dịch vụ hoạt động

Yotel hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cung cấp các Giải pháp và Dịch vụ giải trí  hữu ích đến người dùng cuối. 

Các giải pháp dịch vụ viễn thông của Yotel đang được các nhà mạng cung cấp cho hàng triệu thuê bao di động sử dụng hàng ngày.

Các dịch vụ nội dung số, đặc biệt là game, của Yotel đang được cộng động mobile đón nhận với hàng trăm ngàn người dùng tải và sử dụng. 

Lĩnh vực hoạt động

Yotel đang là đối tác lớn của các nhà mạng viễn thông tại Việt Nam cung cấp các nền tảng (platform) dịch vụ VAS và nội dung số trong lĩnh vực sau:

– Giải pháp:

+ Phát triển và triển khai hạ tầng các dịch vụ đầu số tin nhắn (6xxx, 7xxx, 8xxx) và tổng đài (1800, 1900)

+ Cung cấp các nền tảng ứng dụng cho dịch vụ giá trị gia tăng (VAS)

+ Cung cấp giải pháp tìm kiếm khách hàng tiềm năng (Mobile Advertising) sử dụng công nghệ DPI (URL 3G, location…)

– Nội dung số:

+ Cung cấp nội dung cho các dịch vụ giá trị gia tăng gồm video, game, tiện ích…

– Tài chính –Công nghệ:

+ Dựa trên nền tảng Bigdata và AI (Artificial Intelligence) để cung cấp các giải pháp liên quan đến tài chính như bảo hiểm điện tử, vay tiêu dùng…