Dịch vụ hoạt động

Yotel hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cung cấp các Giải pháp và Dịch vụ giải trí  hữu ích đến người dùng cuối. 

Các giải pháp dịch vụ viễn thông của Yotel đang được các nhà mạng cung cấp cho hàng triệu thuê bao di động sử dụng hàng ngày.

Các dịch vụ nội dung số, đặc biệt là game, của Yotel đang được cộng động mobile đón nhận với hàng trăm ngàn người dùng tải và sử dụng.