Dịch vụ hoạt động

Chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào các sản phẩm dịch vụ, nhằm tạo ra sự khác biệt cho các đối tác, khách hàng, người sử dụng khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.

Đầu tư

Nhằm nâng cao năng lực và nâng cao vị thế trên thị trường, Yotel tham gia đầu tư tài chính và quản trị các doanh nghiệp, đồng thời tham gia đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực tham gia, gồm có:

- Công ty Cổ phần Rateplus
- Công ty Cổ phần Vidigi
- Công ty Cổ phần YoSolar 
- Công ty Yogroup Pte. Ltd. (Singapore) 
tag

Tin cùng chuyên mục