Dịch vụ hoạt động

Chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào các sản phẩm dịch vụ, nhằm tạo ra sự khác biệt cho các đối tác, khách hàng, người sử dụng khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.

Data Validation

Dịch vụ hỗ trợ xác minh xác minh thông tin khách hàng thông qua các nguồn dữ liệu đáng tin cậy.

Nguồn Telco:

- Risk Profiling: cho phép các TCTD xác thực thông tin địa chỉ của khách hàng bằng cách đưa ra các kết quả xếp hạng mức độ đo lường tỷ lệ % xuất hiện để thẩm định tính chính xác thông tin khách hàng cung cấp (với điều kiện khách hàng đồng ý trước khi cung cấp dịch vụ)
- Fraud Checks: kiểm tra mức độ chính xác của các thông tin khách hàng khai báo so với các thông tin tại nhà mạng

Nguồn Non Telco
- Kiểm tra thông tin CMT/CCCD
- Kiểm tra thông tin BHXH
- Kiểm tra thông tin thu nhập
- Kiểm tra thông tin doanh nghiệp
- Kiểm tra thông tin mạng xã hội
- Kiểm tra thông tin sở hữu tài sản như ô tô, xe máy

Thông tin được tổng hợp thành báo cáo, phục vụ cho các ngành tài chính, chứng khoán, thương mại điện tử...

 
tag

Tin cùng chuyên mục