Giới thiệu

Được thành lập năm 2008, Công ty Cổ phần Viễn thông Tuổi Trẻ (Yotel) là tổ chức với quy mô hơn 200 nhân sự. Với quyết tâm làm chủ không gian số Yotel tham gia vào hoạt động trong các lĩnh vực sau:

- Chuyển đổi số

- Nội dung số

- Tài chính – Công nghệ

- Đầu tư


Giới thiệu công ty

Tầm nhìn

Định hướng phát triển thành một tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi số và kinh doanh số. Không ngừng đổi mới sáng tạo để kiến tạo ra hệ sinh thái số giúp người Việt làm chủ không gian số của người Việt


Sứ mệnh

- Với cổ đông và đối tác: Không ngừng tạo lập các giá trị gia tăng bền vững 

- Với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc năng động, công bằng, trí tuệ và nhân văn để phát triển năng lực cho mỗi cá nhân, xây dựng sự nghiêp phát triển

- Với xã hội: Cung cấp cho cộng đồng những sản phẩm số có trí tuệ và giá trị cao, tích cực đóng góp cho sự ổn định và lợi ích chung của xã hội; thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội

Giá trị cốt lõi

- Quan tâm

- Hợp tác

- Hiệu quả

- Sáng tạo

- Công bằng

- Chính trực


 
tag