Giới thiệu

Thành lập ngày 08/04/2008, hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và nội dung số, Công ty Cổ phần Viễn thông Tuổi trẻ (Yotel Corporation) đang là đối tác lớn của các nhà mạng viễn thông tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp các nền tảng (platform) dịch vụ VAS và nội dung số.

Yotel Corp đang cung cấp và vận hành kinh doanh các giải pháp về tài chính, bán hàng; các dịch vụ nội dung số và game.

Giới thiệu công ty

Sứ mệnh

  • Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng, dịch vụ số.
  • Không ngừng tạo lập các giá trị gia tăng bền vững cho mỗi cổ đông, khách hàng và  đối tác.
  • Lấy nhân sự làm nòng cốt để phát triển, xây dựng môi trường làm việc tốt, tạo cơ hội phát triển năng lực bản thân đi cùng sự phát triển bền vững của công ty.

Tầm nhìn

Đến 2025, trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong việc phát triển và kinh doanh các ứng dụng, dịch vụ số trong lĩnh vực viễn thông với các tiêu chí: lớn về quy mô, mạnh về tài chính, dồi dào về năng lực sản xuất, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.

 
tag