Trang sản phẩm

Các sản phẩm do Yotel cung cấp dựa trên sự phát triển vượt bật của công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và viễn thông, nhằm phục vụ nhu cầu căn bản của các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt.

Việc ứng dụng công nghệ mới đang giúp sản phẩm của Yotel vượt trội trên thị trường với những tính năng độc đáo và hữu ích.

Game "Triệu phú Tri thức"

Là trò chơi cung cấp kiến thức và thông tin tổng hợp của nhiều lĩnh vực như thể thao, văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý, âm nhạc…

Giới thiệu

Là trò chơi cung cấp kiến thức và thông tin tổng hợp của nhiều lĩnh vực như thể thao, văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý, âm nhạc… Các thông tin này được cung cấp dưới dạng các câu hỏi. Khách hàng tìm hiểu kiến thức bằng cách lựa chọn 1 trong 4 đáp án do trò chơi cung cấp. Nếu lựa chọn đúng, người chơi sẽ nhận được phần thưởng của của chương trình.

 

Cách chơi

Người chơi sẽ tham gia bằng cách trả lời các câu hỏi về kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau (văn hóa, thể thao, xã hội, lịch sử, địa lý…).

Người chơi có thể lựa chọn các trợ giúp như 50/50, bỏ qua câu hỏi và lựa chọn các gói mua mạng, share/rate để thêm mạng.

Khi tham gia trả lời, người chơi sẽ mất một khoản phí nhất định, trả lời đúng người chơi sẽ được cộng một khoản tiền thưởng (cước phí và thưởng có hiển thị rõ trên màn hình từng câu hỏi và trừ/cộng trực tiếp vào tài khoản chính điện thoại của người chơi).


Người chơi

Các thuê bao trả trước của VIETTEL.

Hiện trò chơi đang được cung cấp trên App Store và Google Play.

 
tag

Chuyên mục liên quan