Trang sản phẩm

Các sản phẩm do Yotel cung cấp dựa trên sự phát triển vượt bật của công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và viễn thông, nhằm phục vụ nhu cầu căn bản của các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt.

Việc ứng dụng công nghệ mới đang giúp sản phẩm của Yotel vượt trội trên thị trường với những tính năng độc đáo và hữu ích.

Mobile Services

Yotel hợp tác với các nhà mạng cung cấp các sản phẩm giá trị gia tăng (VAS) viễn thông. Sản phẩm của Yotel hướng tới lợi ích thực sự của các thuê bao, phục vụ nhu cầu của cộng đồng trong cuộc sống.