Trang sản phẩm

Các sản phẩm do Yotel cung cấp dựa trên sự phát triển vượt bật của công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và viễn thông, nhằm phục vụ nhu cầu căn bản của các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt.

Việc ứng dụng công nghệ mới đang giúp sản phẩm của Yotel vượt trội trên thị trường với những tính năng độc đáo và hữu ích.

Lead Generation

Lead Generation là dịch vụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng dựa trên việc lọc hành vi sử dụng viễn thông của khách hàng (như ARPU, giới tính, độ tuổi, vị trí và hành vi sử dụng điện thoại). 

Từ tập dữ liệu trên, dịch vụ Lead Generation thực việc việc truyền thông điệp đến từng tập khách hàng hay tập sản phẩm thông qua kênh SMS hoặc OTT message với nội dung được cá nhân hóa phù hợp với ngữ cảnh, đối tượng khách hàng và sản phẩm cung cấp.

Danh sách khách hàng tiềm năng có thể được cung cấp kèm theo điểm đánh giá (Scored Lead) hoặc không (Unscored Lead)

Unscored Lead
Nội dung được cá nhân hóa theo loại hình sản phẩm, dịch vụ cung cấp

Scored Lead
Ngoài nội dung được cá nhân hóa theo loại hình sản phẩm, dịch vụ cung cấp, tập khách hàng nhận thông tin được sàng lọc thông qua hệ thống đánh giá (Score) dựa vào phân tích dữ liệu viễn thông của các thuê bao (Fraud Checks).

 
tag

Chuyên mục liên quan