Tin tức

Thông tin về các hoạt động thường niên cũng như các sự kiện gắn liền với các dấu mốc quan trọng trọng của Yotel Corp.

Các sự kiện này đã và đang là một phần quan trọng trong lịch sử phát triển của công ty, là những điểm nhấn quan trọng với sự đóng góp của các tập thể và cá nhân trong thành công của Yotel của ngày hôm nay và trong tương lai.

Tin tức hoạt động

Hội chợ Shanghai Mobile World Congress

Nằm trong kế hoạch tham quan, học hỏi và nâng cao kiến thức cho cán bộ nhân viên, từ năm 2019, ban lãnh đạo sẽ tổ chức các đoàn tham gia các hội chợ ...

Chi tiết

Khảo sát độ hài lòng với công việc

Ban lãnh đạo kết hợp với bộ phận Nhân sự tiến hành cuộc khảo sát về mức độ hài lòng với môi trường làm việc, với sự tham gia của tất cả cán bộ nhân viên ...

Chi tiết

Thông tin tuyển dụng

Hỗ trợ trực tuyến