Tin tức

Thông tin về các hoạt động thường niên cũng như các sự kiện gắn liền với các dấu mốc quan trọng trọng của Yotel Corp.

Các sự kiện này đã và đang là một phần quan trọng trong lịch sử phát triển của công ty, là những điểm nhấn quan trọng với sự đóng góp của các tập thể và cá nhân trong thành công của Yotel của ngày hôm nay và trong tương lai.

Seminar "Distributed Cache for Web Application"

Đối với các ứng dụng web (web application) hiện nay, việc đảm bảo tốc số truy cập cho tập người dùng đông là một trong những vấn đề mà các lập trình viên quan tâm xử lý. Cơ chế Distributed Cache (Cache phân tán) có thể cải thiện một cách đáng kể khả năng phản hồi của các ứng dụng khi việc truy xuất data từ cache sẽ nhanh hơn nhiều so với cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database) hoặc web service.Thứ bảy ngày 6 tháng 10 năm 2018, phòng Phát triển Sản phẩm có buổi chia sẻ kinh nghiệm về việc sử dụng Cache phân tán trong việc phát triển các ứng dụng web (Distributed Cache for Web Application).

Tổ chức các buổi seminar tại Yotel được tổ chức thường xuyên với tần suất 2 buổi/tháng và được duy trì đều đặn. Tất các thành viên của công ty đều có thể tự đề xuất nội dung chia sẻ của mình trên nhiều lĩnh vực như kiến thức chuyên môn, kiến thức nghề nghiệp, kỹ năng mềm…

 
tag

Chuyên mục liên quan