Tuyển dụng

Nhân sự là mối quan tâm hàng đầu của Yotel Corp. Ngoài việc áp dụng các chính sách theo quy định của Pháp luật quy định, Yotel đang tạo lập môi trường làm việc tốt với các chế độ đãi ngộ cạnh tranh.

Ba mục tiêu, Yotel theo tập trung cho tất cả những con người làm việc tại đây gồm:

  • Môi trường tốt
  • Công việc tốt
  • Thu nhập tốt

Trợ lý Giám đốc

Nội dung đang chờ cập nhật ./
 
tag

Tuyển dụng khác

Vị trí Ngày hết hạn Trạng thái  
Thư ký tổng hợp 01/05/2021 Đang tuyển Chi tiết »
Lập trình Unity Developer 30/09/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Thiết kế đồ họa 2D - Artist (Game mobile) 30/09/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Thiết kế đồ họa 3D - Artist (Game Mobile) 30/09/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Account Manager 30/08/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Chuyên viên phát triển dự án (Khu công nghiệp) 30/08/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Trưởng Phòng Đầu Tư Dự Án (Khu Công nghiệp) 30/06/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Mobile Developer 30/06/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Lập trình viên Java Full Stack 30/06/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Quản lý bộ phận kinh doanh nội dung (phim hoặc video) 30/06/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Cán bộ kỹ thuật điện 30/06/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Lập trình Mobile Game - Unity C# 30/06/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Kế toán tổng hợp 30/06/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Project Manager 30/06/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Lập trình Java Developer 30/06/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Game Designer 30/05/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Nhân viên nội dung 30/05/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Content Marketing Creative Game Mobile 08/04/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Nhân viên Artist 3D (game mobile) 30/03/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Trưởng phòng Hành chính nhân sự 26/02/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Lập trình viên HTML 5 15/07/2019 Đang tuyển Chi tiết »
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ nội dung số 30/06/2019 Đang tuyển Chi tiết »
Nhân viên Pháp chế 31/01/2019 Đang tuyển Chi tiết »
Trợ lý Giám đốc 20/09/2018 Đang tuyển Chi tiết »

Hỗ trợ trực tuyến