Choose your language
Vietnamese

Công bố triết lý, tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi mới

17:13 11/04/2023 / by Yotel
Share Facebook Twitter Linkedin
Mục lục
Nhằm phù hợp với xu thế hiện tại và hướng phát triển trong tương lai sắp tới, tại buổi lễ gala kỷ niệm 15 năm thành lập, ban lãnh đạo đã truyển đi thông điệp mới về triết lý kinh doanh, sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi đến với các bộ nhân viên, đối tác và khách hàng của Yotel. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển và dấu mốc cho một khởi đầu mới cho giai đoạn tiếp theo của sự phát triển của công ty.


Triết lý
Chúng tôi đề cao triết lý CON NGƯỜI là trung tâm, NIỀM TIN là chất xúc tác. Chúng tôi tạo ra môi trường làm việc tích cực, quan tâm tới sự phát triển và gắn kết từng cá nhân để mang lại nhiều giá trị hơn cho xã hội

Tầm nhìn

Trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho lĩnh vực công nghệ tài chính và giải trí số toàn cầu

Sứ mệnh
   • Với cổ đông và đối tác: Không ngừng tạo lập các giá trị gia tăng bền vững
   • Với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc tích cực để phát triển năng lực và sự nghiệp cho mỗi cá nhân
   • Với xã hội: Tạo nên sản phẩm dịch vụ phổ biến giúp tăng trải nghiệm người dùng, thúc đẩy nên kinh tế số    
Giá trị cốt lõi
   • Hợp tác: Tinh thần hợp tác
   • Hiệu quả: Tốt hơn mỗi ngày
   • Tỉ mỉ: Nghĩ lớn, làm tỉ mỉ
   • Chia sẻ: Trao đi để nhận lại
Ban lãnh đạo sẽ phối hợp cùng với các cán bộ nhân viên quản lý cấp trung và các phòng ban chức năng thực hiện việc tuyên truyền các thông điệp nêu trên để mọi người trong công ty cùng hiểu sâu sắc hơn về hướng đi của công ty trong thời gian tới.
Share: Facebook Twitter Linkedin