Choose your language
Vietnamese

SẢN PHẨM DỊCH VỤ

Chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào các sản phẩm dịch vụ, nhằm tạo ra sự khác biệt cho các đối tác, khách hàng, người sử dụng khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi. Sản phẩm và dịch vụ của Yotel được phân theo lĩnh vực hoạt động như sau:

no image

Chuyển đổi số

Ứng dụng và tích hợp công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ...

no image

Nội dung số

Cung cấp nội dung số với nhiều hình thức khác nhau (phim, nhạc, game, ebook...) trên môi trường internet và viễn thông

no image

Tài chính – Công nghệ

Dựa trên nền tảng dữ liệu lớn (bigdata) và trí tuệ nhân tạo (AI) để cung cấp các giải pháp liên quan đến tài chính, ngân hàng...