Choose your language
Vietnamese

Adnext

Chuyển đổi số
00:01 06/03/2019 / by Yotel
Share Facebook Twitter Linkedin
Mục lục

Adnext là giải pháp cho phép các nhà cung cấp dịch vụ, sản phẩm tiếp cận được tập khách hàng tiềm năng để tư vấn, giới thiệu và chào bán hàng hóa. 

Giải pháp sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu viễn thông và internet để đưa ra tập khách hàng tiềm năng được đánh giá thông qua các tiêu chí (realtime) như:

  • Thông tin nhân khẩu học
  • Loại hàng hóa đang quan tâm
  • Vị trí địa lý…

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể tương tác với khách hàng qua các kênh sau:

  • Gọi điện (telesales): gọi điện trực tiếp đến khách hàng
  • Gửi tin nhắn (sms brandname): gửi tin nhắn thương hiệu đến khách hàng

Sản phẩm có gần 2000 khách hàng doanh nghiệp và cá nhân hợp tác sử dụng khai thác.

Share: Facebook Twitter Linkedin