Choose your language
Vietnamese
Công ty Cổ phần YOTEL - Yotel Corp

Hà Nội
Tầng 6A, tháp B, tòa nhà Central Point
219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 024 71 060606 | Email: info@yotel.vn

Thành phố Hồ Chí Minh
Tầng 4, Tòa nhà Phú Nhuận Plaza
82 Trần Huy Liệu, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Singapore
Singapore YOGROUP PTE. LTD.
Tầng 40-02 One Raffles Place
Lien he voi chung toi