Tin tức

Thông tin về các hoạt động thường niên cũng như các sự kiện gắn liền với các dấu mốc quan trọng trọng của Yotel Corp.

Các sự kiện này đã và đang là một phần quan trọng trong lịch sử phát triển của công ty, là những điểm nhấn quan trọng với sự đóng góp của các tập thể và cá nhân trong thành công của Yotel của ngày hôm nay và trong tương lai.

Tin tức & Sự kiện

Hoạt động ngày Phụ nữ Việt Nam 2018

Tiếp tục phát huy truyền thống của công ty, tất cả sự kiện ngoại khóa đều do mọi người tự xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện. Năm nay, sự kiện 20/10 ...

Chi tiết

Hỗ trợ trực tuyến