Tuyển dụng

Nhân sự là mối quan tâm hàng đầu của Yotel Corp. Ngoài việc áp dụng các chính sách theo quy định của Pháp luật quy định, Yotel đang tạo lập môi trường làm việc tốt với các chế độ đãi ngộ cạnh tranh.

Ba mục tiêu, Yotel theo tập trung cho tất cả những con người làm việc tại đây gồm:

  • Môi trường tốt
  • Công việc tốt
  • Thu nhập tốt

Tuyển dụng /

YOTEL CORP

Thông tin tuyển dụng

Vị trí Ngày hết hạn Trạng thái  
Chuyên viên Kinh doanh 08/11/2018 Đang tuyển Chi tiết »
Trợ lý Giám đốc 30/06/2018 Đang tuyển Chi tiết »
Nhân viên phân tích dữ liệu (hobby) 30/06/2018 Đang tuyển Chi tiết »
Lập trình Java 31/05/2018 Đang tuyển Chi tiết »
Nhân viên TeleSales 30/06/2018 Đang tuyển Chi tiết »
Nhân viên Kinh doanh - Adnext HCM 31/08/2018 Đang tuyển Chi tiết »
Nhân viên Kinh doanh 31/10/2017 Đang tuyển Chi tiết »
Lập trình viên Unity 31/10/2017 Đang tuyển Chi tiết »