Tuyển dụng

Nhân sự là mối quan tâm hàng đầu của Yotel Corp. Ngoài việc áp dụng các chính sách theo quy định của Pháp luật quy định, Yotel đang tạo lập môi trường làm việc tốt với các chế độ đãi ngộ cạnh tranh.

Ba mục tiêu, Yotel theo tập trung cho tất cả những con người làm việc tại đây gồm:

  • Môi trường tốt
  • Công việc tốt
  • Thu nhập tốt

Tuyển dụng /

YOTEL CORP

Thông tin tuyển dụng

Vị trí Ngày hết hạn Trạng thái  
Nhân viên Hành chính - Lễ tân 18/10/2021 Đang tuyển Chi tiết »
Kế toán Thuế 07/10/2021 Đang tuyển Chi tiết »
Senior UI/UX Designer 07/10/2021 Đang tuyển Chi tiết »
Senior Unity 07/10/2021 Đang tuyển Chi tiết »
PO/Game Designer 07/10/2021 Đang tuyển Chi tiết »
Video Editor 31/05/2021 Đang tuyển Chi tiết »
Product Manager 31/05/2021 Đang tuyển Chi tiết »
Artist Lead - Visual FX 31/03/2021 Đang tuyển Chi tiết »
Unity Developer 30/04/2021 Đang tuyển Chi tiết »
Data & insight analyst 30/04/2021 Đang tuyển Chi tiết »
Game Designer 31/05/2021 Đang tuyển Chi tiết »
Product Owner 30/04/2021 Đang tuyển Chi tiết »
Chuyên viên Nhân sự - C&B Executive 30/04/2021 Đang tuyển Chi tiết »
Chuyên viên phát triển ứng dụng mobile 31/01/2021 Đang tuyển Chi tiết »
Nhân viên Hành chính - Lễ tân (CN Hồ Chí Minh) 31/01/2021 Đang tuyển Chi tiết »
Junior Marketing Game 31/12/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Marketing User Acquisition 30/04/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Business Owner 30/11/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Giám Đốc Kinh Doanh Game 30/11/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Chuyên viên Digital Marketing (GG/FB ads mảng game) 30/11/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Chuyên viên Quản lý kênh Youtube 30/06/2021 Đang tuyển Chi tiết »
Kế toán ngân hàng 30/09/2020 Tạm dừng Chi tiết »
Kế toán tổng hợp 30/11/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Chuyên viên Kinh doanh Dịch vụ Viễn thông 30/10/2020 Tạm dừng Chi tiết »
Kế toán tổng hợp - CN Hồ Chí Minh 30/09/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Chuyên viên phát triển dự án - CN Hồ Chí Minh 30/09/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Cán bộ kỹ thuật điện - CN Hồ Chí Minh 30/09/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Thiết kế đồ họa 3D - Artist (Game Mobile) 30/03/2021 Đang tuyển Chi tiết »
Thiết kế đồ họa 2D - Artist (Game mobile) 30/12/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Lập trình Unity Developer 30/12/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Chuyên viên phát triển dự án (Khu công nghiệp) 30/10/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Lập trình viên Java Full Stack 31/12/2020 Tạm dừng Chi tiết »
Quản lý bộ phận kinh doanh nội dung (phim hoặc video) 30/06/2020 Tạm dừng Chi tiết »
Cán bộ kỹ thuật điện 30/06/2020 Tạm dừng Chi tiết »
Mobile Developer 30/10/2020 Tạm dừng Chi tiết »
Thư ký tổng hợp 01/05/2020 Tạm dừng Chi tiết »
Trưởng phòng Hành chính nhân sự 26/10/2021 Đang tuyển Chi tiết »
Nhân viên Artist 3D (game mobile) 30/03/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Lập trình Mobile Game - Unity C# 30/12/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Content Marketing Creative Game Mobile 08/04/2020 Tạm dừng Chi tiết »
Kế toán tổng hợp 30/06/2020 Tạm dừng Chi tiết »
Nhân viên Pháp chế 31/08/2020 Tạm dừng Chi tiết »
Lập trình viên HTML 5 15/12/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ nội dung số 31/10/2020 Tạm dừng Chi tiết »
Trợ lý Giám đốc 20/09/2018 Tạm dừng Chi tiết »