Tuyển dụng

Nhân sự là mối quan tâm hàng đầu của Yotel Corp. Ngoài việc áp dụng các chính sách theo quy định của Pháp luật quy định, Yotel đang tạo lập môi trường làm việc tốt với các chế độ đãi ngộ cạnh tranh.

Ba mục tiêu, Yotel theo tập trung cho tất cả những con người làm việc tại đây gồm:

  • Môi trường tốt
  • Công việc tốt
  • Thu nhập tốt

Tuyển dụng /

YOTEL CORP

Thông tin tuyển dụng

Vị trí Ngày hết hạn Trạng thái  
Quản lý bộ phận Nội dung 12/03/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Cán bộ kỹ thuật điện 30/06/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Mobile Develope 30/04/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Thư ký tổng hợp 15/06/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Trưởng phòng Hành chính nhân sự 26/02/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Nhân viên ARTIST 3D (game mobile) 30/03/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Lập trình Mobile Game - Unity C# 29/02/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Content Marketing Creative Game Mobile 08/04/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Nhân viên Kế toán tổng hợp 28/02/2020 Đang tuyển Chi tiết »
Nhân viên Pháp chế 31/07/2019 Đang tuyển Chi tiết »
Lập trình viên HTML 5 15/07/2019 Đang tuyển Chi tiết »
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ nội dung số 30/06/2019 Đang tuyển Chi tiết »
Trợ lý Giám đốc 20/09/2018 Đang tuyển Chi tiết »