Tuyển dụng

Nhân sự là mối quan tâm hàng đầu của Yotel Corp. Ngoài việc áp dụng các chính sách theo quy định của Pháp luật quy định, Yotel đang tạo lập môi trường làm việc tốt với các chế độ đãi ngộ cạnh tranh.

Ba mục tiêu, Yotel theo tập trung cho tất cả những con người làm việc tại đây gồm:

  • Môi trường tốt
  • Công việc tốt
  • Thu nhập tốt

Tuyển dụng /

YOTEL CORP

Thông tin tuyển dụng

Vị trí Ngày hết hạn Trạng thái  
Chuyên viên Tuyển dụng - Đào tạo 30/09/2022 Đang tuyển Chi tiết »
Junior Java Full Stack 30/05/2022 Đang tuyển Chi tiết »
Senior Java Full Stack 30/05/2022 Đang tuyển Chi tiết »
Chuyên viên Pháp chế 10/02/2022 Đang tuyển Chi tiết »
Senior UI/UX Designer 31/03/2022 Đang tuyển Chi tiết »
Senior Unity 31/03/2022 Đang tuyển Chi tiết »
PO/Game Designer 31/03/2022 Đang tuyển Chi tiết »
Chuyên viên Quản lý kênh Youtube 30/09/2022 Đang tuyển Chi tiết »
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự 15/07/2022 Đang tuyển Chi tiết »