Tuyển dụng

Nhân sự là mối quan tâm hàng đầu của Yotel Corp. Ngoài việc áp dụng các chính sách theo quy định của Pháp luật quy định, Yotel đang tạo lập môi trường làm việc tốt với các chế độ đãi ngộ cạnh tranh.

Ba mục tiêu, Yotel theo tập trung cho tất cả những con người làm việc tại đây gồm:

  • Môi trường tốt
  • Công việc tốt
  • Thu nhập tốt

Tuyển dụng /

YOTEL CORP

Thông tin tuyển dụng

Vị trí Ngày hết hạn Trạng thái  
Nhân viên Pháp chế 31/07/2019 Đang tuyển Chi tiết »
Lập trình Mobile Game - Unity C# 30/07/2019 Đang tuyển Chi tiết »
Lập trình viên HTML 5 15/07/2019 Đang tuyển Chi tiết »
Trưởng phòng Hành chính nhân sự 30/06/2019 Đang tuyển Chi tiết »
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ nội dung số 30/06/2019 Đang tuyển Chi tiết »
Trợ lý Giám đốc 20/09/2018 Đang tuyển Chi tiết »