Trang chủ / Văn hoá – Con người

Văn hoá – Con người

Xác định nhân tố con người là nguồn lực quan trọng nhất nên Yotel luôn chú trọng tạo ra môi trường làm việc tốt, khuyến khích nhân viên phát huy tốt khả năng và tính sáng tạo của mình, từ đó tạo nên sức mạnh tập thể.

Một môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, quan tâm và vui vẻ để biến Yotel thành ngôi nhà thứ hai của tất cả mọi người.

Một tập thể hòa đồng hướng đến mục đích chung nhưng tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân. Mỗi cá nhân đều có cơ hội thể hiện tài năng để xây dựng nên một tập thể có cá tính riêng của Yotel.